Kontakt

ČOV Senica, s.r.o.
Železničná 362/122
905 01 Senica

Aktuálne kontakty na prevádzkovateľa kanalizácie a ČOV:

Petr Štěpánek – konateľ
telefón: +420 737 215 204
email: stepanek@tomaas.cz

Rudolf Gach – osoba odborne kvalifikovaná za prevádzku verejnej kanalizácie
telefón: +421 948 107 999
email: rudolfgach@gmail.com

Kúty:
Bronislav Štefánek – vedúci ČOV Kúty
telefón: +421 948 452 535
email: cov.kuty@gmail.com

Senica:
Martin Závodský – vedúci ČOV Senica
telefón: +421 911 881 346
email: cov.senica@gmail.com