Činnosti

  1. Senica – spoločnosť vlastní čistiareň odpadových vôd napojenú na areálovú kanalizáciu priemyselného areálu. Čistí odpadové a zrážkové vody z priemyselného areálu a od ďalších pripojených subjektov. Na základe zmluvy prevádzkuje kanalizáciu v priemyselnom areáli.
  2. Kúty – spoločnosť vlastní a prevádzkuje splaškovú kanalizáciu a čistiareň odpadových vôd v obci Kúty.
  3. Čistenie – spoločnosť ponúka čistenie a likvidáciu splaškových, priemyselných odpadových vôd, septikov a nádrží špeciálnym čistiacim kanalizačným vozidlom.