ČOV Senica, s.r.o.

ČOV Senica, s.r.o. je dcérskou spoločnosťou TOMA, a. s. od 1.11.2011. Spoločnosť bola založená za účelom poskytovania služieb v oblasti nakladania s odpadovými vodami, prevádzkovaním čistiarní odpadových vôd, kanalizácií, vodovodov a odpadov. Jedná sa o rozšírenie podnikateľských aktivít spoločnosti TOMA a.s., ktorá tieto služby poskytuje v Českej republike už niekoľko rokov.